Phone

8 (8212) 24-82-27
Chuyashkova Mira Valeryanovna

8 (8212) 24-82-27
Yelena Grigoryevna Kosnyreva

Address

167982 Komi Republic, Syktyvkar, International street 108

E-mail

forum@fu-lab.ru

English